CCF International台灣彰化區:員林週三班

  

基督徒查經團契誠摯的邀請您來與我們一同深入地查考神的話語   班級邀請卡

 

對象: 18 歲以上成人

內容: 查經題目、分組討論、經文講解及講義

查考: 舊約聖經中的女人

上課日期: 7/6 - 8/10/2022

上課時間:週三早上 9:30 - 11:30

兒童課程:暫不提供兒童課程或兒童看顧

地點: 目前借用   中華浸信宣道會員林教會

                彰化縣員林市三民東街25(地圖請見下)

聯絡電話: 蔡姊妹 angel.tsai585@gmail.com

網路報名: http://www.ccfbible.org/new.htm

歡迎您來參加,願 神賜福您並使您在祂至聖真道上得蒙建造!

 

 

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba